Kuvaaja: Ville Männikkö/HUS

Suorahankinnat ovat hankintalain mukaisia, jos ne ovat välttämättömiä ja kiireellisiä. HUSissa koronavirusepidemian torjumiseksi tehdyt hankinnat ovat Suomen koronatestausstrategian mukaisia kiireellisiä toimenpiteitä yleisvaarallisen tartuntataudin torjumiseksi. Ihmettelemme YLEn asennetta kriittiseksi muuttuneessa epidemiatilanteessa.

Toimittajat Kirsi Skön ja Jaakko Mäntymaa esittävät 25.1. MOT-ohjelmassa väitteitä, että HUSin tekemät koronaviruksen torjuntaan liittyvät ja suorahankintana tehdyt materiaali- ja testauskapasiteettihankinnat olisivat lainvastaisia. Erityisesti toimittajat kyseenalaistavat HUSin tekemän, koronaviruksen testauskapasiteettia koskevan 100 miljoonan euron arvoisen suorahankinnan Synlabilta. Kyseinen HUS hallituksen hankintapäätös on Markkinaoikeuden arvioitavana.

Synlabin kanssa tehty sopimus perustui valtiovallan esittämään tarpeeseen riittävästä koronatestikapasiteetista erityisesti rajatarkastuksia varten. Samalla voitiin varmistaa lisää testauskapasiteettia koko Suomen käyttöön. Valtiovalta lupasi korvata tähän hankintaan liittyvät kulut täysimääräisinä. Näkemyksemme mukaan Synlab oli ainoa, joka kireässä aikataulussa kykeni varmistamaan näin suuren testauskapasiteetin vuokraamisen HUSin Koronakeskukselle. Koska koronaepidemian kehitystä oli mahdotonta ennustaa tarkasti, oli tilanteeseen varauduttava riittävillä resursseilla, ettei kävisi samalla tavalla kuin keväällä suojamaskien puutteessa tapahtui.

Teimme koronaepidemian vuoksi myös esivalmisteluja ylimääräisen telttasairaalan rakentamisesta omiin maanalaisiin pysäköintitiloihimme. Telttasairaalalle ei toivottavasti tule koskaan tarvetta, jolloin sitäkin voisi pitää hukkainvestointina. Olisi kuitenkin vastuutonta joutua tilanteeseen, jossa sairaansijat loppuisivat kesken vain sen vuoksi, että tällaista ennakkovalmistautumista ei olisi tehty.

Olemme iloisia, että Suomen koronatilanne on monia muita maita parempi, mutta varautumisessa tulee valmistautua merkittävästi huonompaankin tautitilanteeseen, kuten koronatestauksen osalta olemme toimineet.

MOTin esittämät väitteet Synlabin testauskapasiteetin suorahankinnan lainmukaisuudesta ovat tässä sekä virheellisiä että kohtuuttomia. HUSin tehtäviin kuuluu varautua äärimmäisiin terveydenhoidon hätätilanteisiin, jolloin suorahankinnat ovat täysin perusteltuja ja lainmukaisia.

Ohjelma kiinnitti huomiota myös HUSissa tehtyihin kilpailuttamattomiin hankintoihin. Näiltä osin viittaamme elo- ja marraskuussa 2020 julkaisemiimme tiedotteisiin:

https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-korjaa-hankinta-ja-kilpailutusmenettelyjaan

https://www.hus.fi/ajankohtaista/husin-hankinta-ja-kilpailutusmenettelyjen-korjaus-etenee

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi