Kolarin Äkäslompolossa 13.2.2024 puolen yön jälkeen havaittu kolmen ihmishengen vaatinut ja hostellin tuhonnut tulipalo työllistää poliisia vielä pitkään.

Poliisi oli jo alkuvaiheessa löytänyt raunioista kaksi vainajaa, suomalaiseksi ja keskieurooppalaiseksi epäillyt henkilöt. Palopaikan jäähdyttyä paikalla käytetty ruumiskoira oli löytänyt raunioista kolmannen, kadoksissa olleen vainajan jäänteet.

Tulipalossa menehtyneet kolme henkilöä on nyt varmuudella tunnistettu DNA-tutkimuksella. Palossa menehtyi yksi suomalainen sekä kaksi saksalaista henkilöä. Poliisi on viivytyksettä välittänyt tiedon Saksan poliisille, joka on toimittanut sen edelleen vainajien lähiomaisille. Toinen saksalaisista vainajista, oli tunnistettu jo aiemmin hammaskartan perusteella, mutta hänenkin osalta tunnistus varmistettiin DNA-tutkimuksella. Myös tästä aiemmastakin tunnistuksesta oli välitetty tieto Saksaan.

Ulkomaalaisen vainajan ollessa kyseessä henkilöllisyyden varmistaminen DNA-tutkimuksella kestään usein pitkään. Alkaen siitä, että vainajan lähisukulaiselta täytyy saada paikallisen viranomaisen, tässä tapauksessa Saksan poliisin ottama DNA-vertailunäyte, joka täytyy saada Suomeen DNA-vertailun tekemiseksi.

Poliisi vie kuolinviestin ensin lähiomaisille

Kuolinviesti ulkomailla oleville omaisille toimitetaan samaan tapaan kuin kotimaisille, yhteistyössä kyseisen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Kuolinviestin viemiseksi ja tutkintaan liittyvää yhteyden pitoa varten poliisi on aina ensin yhteydessä yhteen viralliseen lähiomaiseen. On tämän omaisen asia, miten ja millä tavalla hän kertoo asiasta muille. Kuolemansyyntutkinnasta poliisi tiedotta vain omaisia. Lisäksi kuolemansyyn selvittämiseen kuuluu vahva salassapito velvollisuus.

Ennen asiasta tiedottamista poliisin on varmistuttava, että omaiset ovat saaneet tiedon tunnistamisesta. Tässä tapauksessa tulipalon uhrien tunnistaminen on ollut erityisen haastavaa ja aikaa vievää.

Palon syttymissyyn tutkinta etenee

Tulipalon syttymissyyn tutkinta tulee myös olemaan hidasta. Palonsyyn tutkinnasta poliisi tiedottaa, kun asiassa on tiedotettavaa, aikaisintaan ensiviikon loppupuolella.

Tutkinnan edettyä asiasta on myös kirjattu rikosilmoitus rikosnimikkeillä törkeä yleisvaaran tuottamus, törkeä kuolemantuottamus, törkeä vammantuottamus ja pelastusrikkomus. Myös näiltä osin tutkinta jatkuu haasteellisena, koska useimmat asianosaiset ovat ulkomaalaisia, jotka ovat jo poistuneet Suomesta. Asianosaisten kuulemiset ovat yhä kesken. Asian käsittely mediassa kesken tutkintaa vaikeuttaa todistajien kuulemista ja vaikuttaa kertomusten luotettavuuteen. Poliisi toivoo työrauhaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi