Talven ja pimeyden myötä lasketaan jälleen maanteiden nopeusrajoituksia kaikkiaan noin 9000 kilometrillä. Näin pienennetään onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla kelillä moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen. Myös päästöt ja melu vähenevät.

Nopeusrajoitukset alennetaan viikoilla 43 ja 44 porrastetusti pohjoisesta alkaen. Koko maahan talvirajoitusmerkit on vaihdettu viimeistään keskiviikkona 31. lokakuuta. Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes jälleen ajo-olojen parannuttua siirrytään kesänopeusrajoituksiin, aikaisintaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 kilometriä tunnissa ja pääosalla muita maanteitä 80 kilometriä tunnissa. Sadan kilometrin nopeusrajoitus säilyy osalla Pohjois-Suomen vähäliikenteisiä teitä sekä esimerkiksi niillä Etelä- ja Keski-Suomen teillä, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Moottoritiejaksoilla, joilla on sään ja kelin mukaan vaihtuva nopeusrajoitus, on marraskuun alusta helmikuun loppuun korkein sallittu nopeus 100 kilometriä tunnissa, mutta maaliskuun alusta voidaan valoisaan aikaan hyvissä sää- ja keliolosuhteissa siirtyä 120 kilometrin rajoitukseen.

Nopeusrajoitus alenee 80 kilometriin vajaalla 8000 tiekilometrillä. Moottoriteiden sadan kilometrin talvinopeus koskee kaikkiaan noin 500 tiekilometriä. Sään ja kelin mukaan muuttuvia rajoituksia on käytössä noin 370 tiekilometrillä. Vajaat 300 kilometriä sellaista 80 kilometrin nopeusrajoitusaluetta, jolla on runsaasti raskasta liikennettä ja tienvarsiasutusta, muuttuu talveksi 70 kilometrin rajoituksiksi. Lisäksi joillakin yksittäisillä tieosuuksilla nopeusrajoitus putoaa talveksi 80:sta 60 kilometriin tunnissa.

Talvirajoitusten ansiosta säästyy arviolta 15 ihmisen henki ja 50 jää loukkaantumatta. Alennetuista rajoituksista on muutakin hyötyä. Polttoaineenkulutus laskee ja päästöt vähenevät, päällyste kuluu hitaammin ja rengasmelu pienenee.

Huonoilla keleillä kannattaa ajaa talvirajoitustakin hitaammin

Hankalilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa jopa huomattavasti merkeillä osoitettua alemmaksi. Jo liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon lukuisia sekä omaan että muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa vaikkapa hirven ilmestyttyä tielle.

Tienkäyttäjää auttavaa ajantasaista liikennetietoa, kuten keliennuste ja tietoja tiesäästä löytyy Liikenneviraston nettipalvelun etusivulta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi