Rajavartiolaitoksen partioveneen PV183 pohjakosketus ja uppoaminen Loviisassa 20.6.2020 Kuva: OTKES

Useamman henkilön yhteistyön tärkeyttä syytä korostaa nopeakulkuisten veneiden turvallisen navigoinnin ja ohjaamisen työnjaossa

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnan, jossa Rajavartiolaitoksen partiovene PV83 sai pohjakosketuksen ja upposi Loviisan edustalla 20.6.2020. Veneen reitti oli ennen pohjakosketusta kulkenut väylän ulkopuolella ja miehistö oli siirtymässä tauolle vartiolaiva Turvalle. Yksi miehistön jäsen menehtyi onnettomuudessa.

”Onnettomuusvene oli suunniteltu VL Turvan apuveneeksi, mutta käytännössä sitä käytettiin valvontatehtäviin. Veneen käyttötarkoitus oli eri, eikä PV83:sta ollut suunniteltu eikä varustettu näitä pidempiaikaisia partiointitehtäviä varten”, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.

”Lisäksi erityisesti nopeaa venettä navigoidessa korostuu merikarttatiedon tärkeys – ohjaamoergonomia ohjasi käyttämään sähköistä merikarttaa. Sen skaalauksesta riippuen karttanäkymästä voi olla vaikea ennakoida ja varmistaa veneen turvallinen kulku. Miehistöille oli myös muodostunut tavaksi jättää sekä navigointi että ohjaus yhden miehistön jäsenen vastuulle turvallisiksi mielletyissä olosuhteissa,” toteaa Nurmi.

”Onnettomuustilanteessa veneen miehistö kyllä tiedosti saaneen veneen uppoamisvaaran, mutta ei vaaran vakavuutta. Miehistö alkoi evakuoida työvälineitä veneestä. Tällaisessa tilanteessa ensisijalla tulisi olla ihmishengen turvaaminen, vaikka sitten materiaalisten menetysten kustannuksella,” kertoo tutkinnanjohtaja Risto Haimila.

”Veneessä oli vain yksi hätäpoistumistien vaatimukset täyttävä poistumistie. Tilanne kehittyi yllättäen kuitenkin siten, että pelastuspuvussa ohjaamoon jääneen miehistön jäsenen oli käytännössä mahdotonta poistua uppoavasta veneestä,” lisää Haimila.

Meripelastuskeskus ja Hätäkeskus hälyttivät onnettomuuspaikalle eri pelastusorganisaatioiden yksiköitä. Meripelastuskeskuksen, Hätäkeskuksen ja Ensihoidon yhteistyössä ilmeni kehittämistarpeita: oli kommunikaatiovaikeuksia, eikä paikalle hälytettyjä resursseja saatu täysin hyödynnettyä.

Onnettomuustutkintakeskus antaa onnettomuuden seurauksena neljä turvallisuussuositusta, jotka liittyvät turvalliseen ohjaamotyöskentelyyn, tietouteen vuototilanteiden vaarallisuudesta, ohjeistukseen ihmisten pelastamiselle uppoavasta veneestä sekä toimintamalleihin ja ohjeistukseen ensihoitotehtävien johtamisessa ja toimijoiden välisessä viestinnässä. Turvallisuussuositukset kohdennetaan Rajavartiolaitokselle sekä Liikenne- ja viestintävirastolle.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi