Hangon veneilyonnettomuudessa osallisena ollut vene.­

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi Hangon sataman edustalla järjestetyssä Poker Run -veneilytapahtumassa 8.8.2020 sattuneen onnettomuuden tutkinnan, jossa nopeusmittausajoon osallistunut vene lähti kovassa vauhdissa kuljettajan hallinnasta ja ajautui katsojaveneiden joukkoon. Onnettomuudessa menehtyi yksi lapsi.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta osoitti puutteet yleisötapahtuman suunnittelussa ja järjestelyssä.

Meillä on joukko lakeja, jotka asettavat turvallisuussuunnitteluvaatimuksia tämän kaltaisille tapahtumille, jotka liittyvät muun muassa radan merkintään, turvaetäisyyksiin ja yleisön sekä kilpailijoiden ohjeistamiseen. Tapahtuman järjestäjältä vaaditaan myös asiakirjoja tapahtuman asianmukaista suunnittelua koskien. Poker Runin -nopeusmittausajoa varten ei ollut kirjallista suunnitelmaa”, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.

Toisaalta tapahtumien järjestäjiltä vaaditaan monipuolista osaamista juuri tapahtumien suunnittelua ja järjestelyä koskien. Vaatimuksia tulee liikaa eri suunnilta, eivätkä viranomaisetkaan tunne kunnolla toistensa valvontamenettelyjä ja vaatimuksia tapahtumien järjestäjille”, lisää Nurmi.

Tutkinnassa selvisi myös, että onnettomuuden aiheuttanut vene oli rekisteröity tavalliseen vesiliikenteeseen – ei kilpaveneeksi, jossa olisi kilpaveneille tyypillistä turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia. ”Veneiden tekniset vaatimukset sekä toisaalta kuljettajia koskevat vaatimukset ovat melko sallivia, ja tähän olisi hyvä puuttua etenkin, kun nopeiden veneiden määrä kasvaa nopeasti”, toteaa tutkinnanjohtaja Kai Valonen.

Onnettomuustutkintakeskus toistaa kolme aikaisempien tutkintojen suositusta, jotka liittyvät tapahtumien turvalliseen järjestämiseen, erityisesti järjestämistä koskevien ohjeistuksien ja vaatimusten selkeyttämiseen niin järjestäjille kuin viranomaisille. Lisäksi suositukset puuttuvat tapahtumajärjestäjien kouluttamiseen turvallisuusjohtamisen näkökulmasta. Onnettomuustutkintakeskus puuttuu myös kahdella turvallisuussuosituksella niin turvaetäisyyksiin kuin yleisön suojaamiseen suurta liike-energiaa koskevissa tapahtumissa, sekä kehottaa Liikenne- ja Viestintäministeriötä seuraamaan trendiä, jossa nopeita veneitä liikkuu yhä enemmän hitaampien joukossa ja reagoimaan tarvittaessa soveltuvalla tavalla.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi