Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti ikääntyneiden palovaroittimien äänenvoimakkuutta ja erityisesti optisten palovaroittimien savuherkkyyttä. Tulosten perusteella vanhat palovaroittimet eivät enää toimi luotettavasti, vaan niiden savuherkkyys ja äänenvoimakkuus voivat heiketä ajan myötä.  Palovaroittimen toimintakyky tulee testata säännöllisesti ja varoitin on hyvä vaihtaa uuteen 5-10 vuoden välein.

Tukes testasi vuoden 2020 alussa 94 palovaroitinta, jotka olivat iältään 0–36 vuotta. Palovaroitinhanke oli jatkoa 2017–2018 toteutetulle vastaavalle hankkeelle. Jo aiemman hankkeen perusteella havaittiin, että palovaroittimien toimintakyky heikkenee ajan myötä. Ensimmäisen hankkeen tulosten perusteella haluttiin tutkia laajemmin ikääntymisen vaikutuksia palovaroittimien äänenvoimakkuuteen ja optisten palovaroittimien savuherkkyyteen.

Palovaroittimen äänenvoimakkuudella on merkitystä

Tutkimusten mukaan aikuinen herää 75 dB(A) ääneen. Nyt toteutetussa hankkeessa mitatut äänenvoimakkuudet olivat pääosin yli 85 d(B)A. Tutkituista palovaroittimista osa ei antanut ollenkaan äänihälytystä ja osassa äänenvoimakkuuden heikentyminen oli havaittavissa korvakuulolla ilman mittauksia. Tällaisia palovaroittimia oli 14 % tutkituista.

–  Palovaroittimen alentuneen äänenvoimakkuuden tai toimimattomuuden voi havaita jo testinappia painamalla. Siksi palovaroittimen säännöllinen testaaminen on tärkeää, sanoo Tukesin ylitarkastaja Karoliina Meurman.

Savuherkkyystestien ja erityisesti polyuretaanipalon perusteella optisten palovaroittimien reagointiajoissa oli enemmän hajontaa kuin ionisoivilla palovaroittimilla.  Optisen palovaroittimen toiminta perustuu varoittimen sisällä olevan valonlähteen lähettämän valon mittaamiseen. Ionisoiva palovaroitin mittaa palovaroittimen sisällä olevaa sähkönjohtavuutta. Tukesin tekemien kyselyjen mukaan yli 70 % Suomessa myydyistä palovaroittimista on optisia.

– Testitulosten perusteella Ionisoivaan tekniikkaan perustuvat palovaroittimet kestävät paremmin aikaa ja reagoivat savuun tasaisemmin kuin optiset palovaroittimet, Meurman sanoo.

Huolehdi palovaroittimen kunnossapidosta ja hanki uusi varoitin ajoissa

Huoneiston haltijan, eli asukkaan, on pidettävä palovaroitin toimintakunnossa. Palovaroittimen pariston ja äänihälytyksen toiminta on hyvä tarkastaa kerran kuukaudessa testinapista painamalla. Toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroitin pitää uusia valmistajan ohjeiden mukaisesti yleensä 5–10 vuoden välein. Palovaroittimessa on oltava tieto valmistajan suosittelemasta uusimisajankohdasta. Tieto löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta.

Palovaroittimien ikääntymisselvitys -jatkohankkeessa olivat Tukesin lisäksi mukana Finanssiala ry, Nuohousalan Keskusliitto, Onnettomuustutkintakeskus, Pelastusopisto, sisäministeriö, Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi