Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp.)

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vastaanotti t änään valtioneuvoston puolesta Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksen koronapandemiaan liittyvistä toimista vuoden 2020 alkupuoliskolla. Selvityksen pohjalta annettujen turvallisuussuositusten tavoitteena on varmistaa, että vastaava tilanne voidaan toistuessaan hoitaa paremmin.

Valtioneuvosto antoi 3.9.2020 Onnettomuustutkintakeskukselle (OTKES) tehtäväksi tarkastella koronapandemian ensimmäistä, heinäkuussa 2020 päättynyttä, vaihetta onnettomuustutkintalaissa tarkoitettuna poikkeuksellisena tapahtumana. OTKES kokosi toimeksiantoa varten laajapohjaisen asiantuntijaryhmän, jonka johtajana toimi OTKESin johtava tutkija Kai Valonen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi pitävänsä tärkeänä, että OTKESin kaltainen riippumaton toimija on analysoinut koronakriisin johtamista ja toimenpiteitä ammattimaisesti ja puolueettomasti. Henriksson sanoi myös odottavansa, että raportti saa ansaitsemansa huomion ja perusteellisen keskustelun.

– Selvityksen tavoitteena on oppia tapahtuneesta ja osoittaa kehityskohteita, joihin puuttumalla samankaltainen tilanne voitaisiin toistuessaan hoitaa paremmin. Kun raportissa esitetään suosituksia ja parannusehdotuksia, niitä ei tule lukea moitteina tai puutteisen listaamisena. Tehty työ antaa meille perusteet sellaisille parannuksille, jotka edistävät hallinnon toimintaa ja parantavat kansalaisten arjen sujuvuutta tulevissa kriiseissä, Henriksson totesi.

Tutkintaryhmä havaitsi kehityskohteita sekä omassa viranomaistoiminnassamme että kansainvälisesti. Tutkintaselostuksessa esitetään joukko pandemiatilanteen hoitamista koskevia havaintoja ja kaikkiaan kaksitoista suositusta. jotka koskevat mm. kriisijohtamisen toimintamalleja ja tiedonkulkua, toimivaltasuhteita ja varautumista sekä tiedonsaantia ja kyvykkyyttä uusien digitaalisten ratkaisujen nopeaan kehittämiseen. Suositukset on osoitettu useille eri hallinnonaloille.

Oikeusministeriölle osoitetussa suosituksessa ministeriötä kehotetaan valmistelemaan lainsäädäntökehikko, jossa valtioneuvosto pystyy laajassa kriisissä ohjaamaan aluehallintovirastoja ja kuntia yhdenmukaisiin ja nopeisiin, mutta kuitenkin alueelliset erityispiirteet huomioon ottaviin toimenpiteisiin. Käytännössä lainsäädäntökehikko tarkoittaa valmiuslakia, jonka kokonaisuudistuksen valmistelu on oikeusministeriössä käynnistetty jo kesällä 2020.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi