Kategoria: Tulipalot

:KYSELY: Turun varastopalo 21.10. osoitti sen jälleen: Savu- tai kaasuvaaratilanteessa ihmisten suojaaminen on ongelmallista

Vaaratiedote Turun Pansiontien varastopalon yhteydessä ei tavoittanut kaikkia lähiympäristön ihmisiä riittävän nopeasti ja kattavasti. Tämä käy ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kansalaiskyselystä, jossa näkyy muutakin huolestuttavaa: Vastaajista vain…

Otkes: Puutteet palo-osastoinnissa selittävät Jyväskylän Palokan suurpalon leviämistä – parvekkeen puoleisten seinien julkisivuissa ei ollut palokatkoja

Palo syt­tyi oi­keas­sa ylä­kul­mas­sa ol­leel­la par­vek­keel­la. Siel­tä palo le­vi­si no­peas­ti ylös­päin kat­to­ra­ken­tei­siin ja myö­hem­min kah­del­le alem­mal­le ka­tol­le. Etua­lal­la oi­keal­la on ma­ta­la pal­ve­lu­ta­lo-osan kat­to. Kuva: OTKES Jyväskylässä 10.7.2020 syttyneen laajan kerrostalopalon…

Suomussalmella purettiin marjojen ja sienien käyttökielto – elektroniikkatehtaan tulipalon jälkeen otetut näytteet on tutkittu

Suo­mus­sal­mel­la 30.7.2020 ta­pah­tu­neen Ke­met Elect­ro­nic­sin teol­li­suus­hal­lin tu­li­pa­lon ai­heut­ta­mia pääs­tö­jä maa­pe­rään on tut­kit­tu. Näyt­tei­tä otet­tiin kah­des­ta eri pai­kas­ta (Sä­rös­pi­non­tie ja Ma­tik­ka­tie). Näyt­teis­tä on tut­kit­tu PAH-yh­dis­tei­den pi­toi­suuk­sia. Ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­nen (Kai­nuun so­ten ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to) on…