Kuukausi: elokuu 2020

Ensihoidon kiireettömien potilaiden puhelinohjaus käyttöön Pohjois-Savossa

Hätäkeskuksessa kiireettömiksi arvioituja ensihoidon tehtäviä käsitellään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä uudella tavalla 7. syyskuuta alkaen. Syyskuusta alkaen tietyissä kiireettömiksi arvioiduissa ensihoidon tehtävissä hyödynnetään uutta ensihoidon tilannekeskuspäivystäjän puhelimessa tekemää hoidontarpeenarviointia. Kiireettömiksi arvioituja tilanteita…

Suomussalmella purettiin marjojen ja sienien käyttökielto – elektroniikkatehtaan tulipalon jälkeen otetut näytteet on tutkittu

Suo­mus­sal­mel­la 30.7.2020 ta­pah­tu­neen Ke­met Elect­ro­nic­sin teol­li­suus­hal­lin tu­li­pa­lon ai­heut­ta­mia pääs­tö­jä maa­pe­rään on tut­kit­tu. Näyt­tei­tä otet­tiin kah­des­ta eri pai­kas­ta (Sä­rös­pi­non­tie ja Ma­tik­ka­tie). Näyt­teis­tä on tut­kit­tu PAH-yh­dis­tei­den pi­toi­suuk­sia. Ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­nen (Kai­nuun so­ten ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to) on…

Aseistakieltäytyjäliitto tukee asevelvollisuuspalveluksien lyhentämisen selvittämistä

Opetusministeri Li Andersson esitti torstaina 27.8.2020 vasemmistoliiton ministeriryhmän kesäkokouksessa varusmies- ja siviilipalvelusaikojen lyhentämisen työllisyysvaikutusten selvittämistä. Useat ekonomistit ovat tuoneet esille asevelvollisuuden suuret välilliset vaikutukset kansantaloudelle. Asevelvollisuus mm. hidastaa velvollisten työuria ja heikentää…