Syyttäjä on nostanut syytteen kolmatta henkilöä vastaan taposta ja törkeästä ryöstöstä, jotka ovat tapahtuneet 31.10.2020 Helsingin Vallilassa.

Asiassa on aikaisemmin nostettu syyte kahta henkilöä vastaan ja käräjäoikeus on antanut tästä tuomion, joka ei ole kaikilta osin lainvoimainen.

Syyte on nyt nostettu henkilöä vastaan, jonka aikaisemmin katsottiin teon hetkellä olleen alle viisitoista vuotta täyttänyt.

Vastaaja kiistää olleensa teon hetkellä täyttänyt viisitoista vuotta ja osallisuuden tekoon.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi