Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

:TIETOLIIKENNE: Hattulan valokuituselvitys tarjoaa kolmea toteuttamismallia

Hattula toteutti syyskuussa 2018 avoimen kuntalaiskyselyn valokuituun liittyen. Vastauksia saatiin yli 300 kappaletta ja kyselyn perusteella 76 % vastaajista oli kiinnostuneita valokuidusta, mikäli sellainen olisi saatavilla. Alustavassa kyselyssä ei mainittu erikseen liittymämaksuja, mutta tavallisesti julkisella rahalla tuettujen kuntaverkkojen liittymämaksut ovat vaihdelleen muutamien satasien ja 2500 euron välillä.  Hattulan kyselyn perusteella käynnistettiin tammikuussa valokuituselvitys, jonka tarkoituksena […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :TIETOLIIKENNE: Hattulan valokuituselvitys tarjoaa kolmea toteuttamismallia

Varomaton risujen ja oksien polttaminen on yleinen syy maastopalolle

Roskien sekä puutarhan risujen ja oksien polttaminen on yksi yleisimmistä maastopalon syistä – etenkin kevään kuivattamaan maastoon tuli karkaa herkästi. Vuonna 2018 noin 11 % Varsinais-Suomessa syttyneistä maastopaloista sai alkunsa edellä mainituista syistä. Pelastuslaitos muistuttaa, että jätteitä ei saa hävittää kotioloissa polttamalla lainkaan ja risujen ja oksien polttamisessa on oltava huolellinen sekä noudatettava viranomaisten määräyksiä. Risujen […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Varomaton risujen ja oksien polttaminen on yleinen syy maastopalolle

Oikeus: Vainajan viimeistä tahtoa ei pidä huomioida, syksystä asti säilössä ollut ruumis on vietävä Helsingistä Rovaniemelle haudattavaksi

Helsingin hovioikeus on tänään antallaan tuomiolla pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion, jonka mukaan Helsingissä viimeiset vuotensa asuneen henkilön (s. 1928 ja k. 2018) hautaaminen määrättiin tapahtuvaksi vainajan aikaisemmalle pitkäaikaiselle kotipaikkakunnalle Rovaniemelle. Vainajan lähiomaiset eivät olleet päässeet yksimielisyyteen siitä, tuliko vainaja haudata Helsinkiin vai Rovaniemelle. Helsingissä asuneet ja vainajan hoitamisesta sekä huolenpidosta tämän viimeiset elinvuodet huolehtineet kaksi lasta […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Oikeus: Vainajan viimeistä tahtoa ei pidä huomioida, syksystä asti säilössä ollut ruumis on vietävä Helsingistä Rovaniemelle haudattavaksi

Savonlinnan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet: Kaupunki vähentää henkilöstöä 105 henkilötyövuotta

Savonlinnan kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Kaupunginjohtaja Janne Laine toteaa, että kaupunginvaltuuston päättämä 4,8 milj. euron henkilöstömenosäästö vuosille 2019 – 2022 on saavutettu. Neuvottelun tavoitteena oli löytää ratkaisut kaupunginvaltuuston 17.12.2018 päättämille vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelmassa asetetuille säästöille. Asetetut henkilöstösäästöt ovat 0,3 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,5 milj. […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Savonlinnan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet: Kaupunki vähentää henkilöstöä 105 henkilötyövuotta

Onnettomuustutkinta Nauvon edustalla 29.7.2018 tapahtuneesta huviveneiden yhteentörmäyksestä valmis – onnettomuudessa loukkaantui vakavasti yksi lapsi ja kaksi aikuista

Havainnekuva veneiden liikkeistä ja törmäyspaikasta. (Kuva: Rajavartiolaitos) Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnan kahden huviveneen yhteentörmäyksestä Nauvon merialueella 29.7.2018, missä loukkaantui vakavasti kaksi aikuista ja yksi lapsi. Molempien huviveneiden vauhti yhteentörmäyshetkellä oli noin 20 solmua (noin 35 km/h). Törmäyksessä pienempi vene jäi isomman veneen yliajamaksi. Onnettomuuteen johtaneen tilanteen kehittyminen oli usean tekijän summa. Molemmat veneet navigoivat […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Onnettomuustutkinta Nauvon edustalla 29.7.2018 tapahtuneesta huviveneiden yhteentörmäyksestä valmis – onnettomuudessa loukkaantui vakavasti yksi lapsi ja kaksi aikuista

:VAASAN KAUPUNKI: Kaupunginhallitus päätti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut säästöjen takia

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.4. päättänyt käynnistää Vaasan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut, joissa kartoitetaan yhdessä henkilökunnan edustajien kanssa eri vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitukselle esitettiin, että talouden sopeuttamistavoitteeksi asetetaan 25 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi käynnistetään työvoiman vähentämistä koskeva yhteistoimintamenettely, jolla tavoitellaan 15 miljoonan euron kustannussäästöä vuoden 2020 loppuun mennessä ja tämän jälkeen 10 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä. […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :VAASAN KAUPUNKI: Kaupunginhallitus päätti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut säästöjen takia

:TULIPALOT: TIEDOTE KOSKIEN KEMPELEEN SEURAKUNNAN PAPPILAN TULIPALOA

Kuvaaja: Minna Sorvala, Kempeleen seurakunta. Kuten on uutisoitu, Kempeleen pappilassa oli palo tiistai-iltana 16.4. ja jälkisammutustyöt jatkuivat vielä keskiviikkona aamupäivällä. Näky on surullinen. Pappila kärsi mittavat vahingot. Vahinkojen tarkempi arviointi saadaan, kun vakuutustarkastajat käyvät paikan päällä. Poliisi on tehnyt keskiviikkona oman tutkintansa palopaikalla, ja tulee antamaan raporttinsa sen valmistuttua. Asiat etenevät kun Kempeleen seurakunta saa […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :TULIPALOT: TIEDOTE KOSKIEN KEMPELEEN SEURAKUNNAN PAPPILAN TULIPALOA

Kuluttaja-asiamies hakee maksuun pikaluottoyhtiö J.W.-Yhtiöt Oy:lle määrättyä 50 000 euron uhkasakkoa

J.W.-Yhtiöt Oy on kuluttaja-asiamiehen selvitysten perusteella rikkonut sille vuonna 2012 määrättyä markkinaoikeuden kieltoa. Yhtiön vuonna 2018 toteuttamassa pikaluottojen markkinoinnissa on jätetty ilmoittamatta olennaisia luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja. Uhkasakon maksuunpanon lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeudelta myös kiellon tehosteeksi asetetun 50 000 euron uhkasakon korottamista 100 000 euroon, koska yhtiölle vuonna 2012 määrätty kielto ei ole ehkäissyt yhtiötä rikkomasta […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kuluttaja-asiamies hakee maksuun pikaluottoyhtiö J.W.-Yhtiöt Oy:lle määrättyä 50 000 euron uhkasakkoa

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksen julkilausuma: Tulevan hallituksen turvattava riittävät työllisyysmäärärahat ja palvelut työttömille

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous vaatii työttömille työtakuuta sekä riittävää panostusta työllisyysmäärärahoihin ja palveluihin. Työmarkkinatukea on korotettava 300 eurolla kuukaudessa. Työttömien Keskusjärjestön jäsenistö oli tänään koolla vuosikokouksessaan Jyväskylässä. Keskusjärjestö on syvästi huolissaan kasvavasta eriarvoisuudesta ja pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilla tukea tarvitsevien asemasta. Aktiivimalli on ollut leikkuri, joka on piinannut työttömiä taloudellisesti ja henkisesti. Kun töitä tai palveluita ei […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksen julkilausuma: Tulevan hallituksen turvattava riittävät työllisyysmäärärahat ja palvelut työttömille

Saamelaiskäräjien kulttuurisihteeriksi Riitta Orti-Berg

Saamelaiskäräjien kulttuurisihteeriksi Riitta Orti-Berg. Kuva: Eeva Mäkinen. Saamelaiskäräjien hallitus valitsi kokouksessaan 15.4.2019 Riitta Orti-Bergin kulttuurisihteerin virkaan. Orti-Berg on hoitanut kulttuurisihteerin viransijaisuutta reilun neljä vuotta ja sitä ennen toiminut kulttuurilautakunnan jäsenenä ja varajäsenenä.  – Kulttuurisihteerin tehtävässä koen, että teen arvokasta työtä saamelaisyhteisön hyväksi.  Viransijaisuus vuosina minulle on muodostunut toimiva yhteistyöverkosto kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, varsinkin muiden Pohjoismaiden osaajien kanssa, joten työni on monipuolista ja haastavaa, […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Saamelaiskäräjien kulttuurisihteeriksi Riitta Orti-Berg

:RIKOKSET JA RIKOLLISUUS: Raiskauksia ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon lähes 30 prosenttia enemmän

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkiaan 93 800 rikoslakirikosta, mikä on 2 700 tapausta (2,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2018 tammi-maaliskuussa. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 41 000, mikä on 4,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Raiskauksia ilmoitettiin 27,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Ilmoitetut raiskaukset ja lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt kuukausittain 2010–2019 Tietoon tulleista rikoksista ja […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :RIKOKSET JA RIKOLLISUUS: Raiskauksia ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon lähes 30 prosenttia enemmän

KHO hylkäsi valitukset Fennovoima Oy:n Hanhikiven niemen ydinvoimalan ympäristö- ja vesitalousluvasta

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vesiluonnon Puolesta ry:n ja Fennovoima Oy:n valitukset Pyhäjoen Hanhikiven niemelle rakennettavan ydinvoimalan ympäristö- ja vesitalousluvasta. Ydinvoimalaitoksen rakentaminen edellyttää hankkeen käsittelyä muun ohella maankäyttö- ja ra-kennuslain mukaisissa kaavoitusmenettelyissä ja lupamenettelyssä sekä ydinenergialain, ympäristönsuojelulain, vesilain ja kemikaalilain mukaisissa lupamenettelyissä. Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on toteutettu vuosina 2013 ja 2014. Hankkeelle myönnettyä ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevassa […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on KHO hylkäsi valitukset Fennovoima Oy:n Hanhikiven niemen ydinvoimalan ympäristö- ja vesitalousluvasta

:LIDL: Takaisinveto: Chef Select neljän juuston pizzan tuotepakkauksessa virheellinen takaetiketti

Lidl Suomi on poistanut myynnistä erän Chef Select 4 Formaggi Pizza -tuotteita pakkausmerkintävirheen vuoksi. Osassa tuotepakkauksista on virheellisesti ollut kinkku-mozzarellapizzan ainesosaluettelo. Kyseessä on kylmähyllystä myytävä, paistettava tuorepizza. Neljän juuston pizza sisältää ainesosana kananmunaa, joka on allergeeni. Kananmunaa ei ole mainittu virheellisen pakkauksen ainesosaluettelossa. Tuote ei sovellu henkilöille, jotka ovat yliherkkiä kananmunalle. Muille tuote on turvallinen […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :LIDL: Takaisinveto: Chef Select neljän juuston pizzan tuotepakkauksessa virheellinen takaetiketti

:VANHUSTENHOITO: Attendolle 350 000 euron uhkasakko – Attendo Rantalan henkilöstömäärä saatava kuntoon

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Attendo Oy:lle 350 000 € uhkasakon, koska  Attendon hoivakoti Rantalassa ei ole riittävästi hoitohenkilöstöä. Attendo Oy:llä on aikaa 2.5.2019 mennessä korjata tilanne niin, että Rantalassa on asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä. Jyväskylän kaupunki, Muuramen kunta ja aluehallintovirasto ovat tehneet hoivakoti Rantalaan useita valvontakäyntejä maaliskuusta 2018 lähtien. Valvontakäynneillä on todettu […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :VANHUSTENHOITO: Attendolle 350 000 euron uhkasakko – Attendo Rantalan henkilöstömäärä saatava kuntoon

EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista – Itä- ja Pohjois-Suomi esittää täsmälääkkeeksi omaa EU-ohjelmaa

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Itä- ja Pohjois-Suomelta sekä Etelä- ja Länsi-Suomelta esitykset vuosien 2021-27 rakennerahasto-ohjelman keskeisistä haasteista, tavoitteista ja tuettavasta toiminnasta. Tämän valmisteluvaiheen esitys jätettiin ministeriölle maanantaina 15. huhtikuuta. Ohjelmavalmistelua tehdään TEM:n ohjaamassa prosessissa mm. komission viimekeväisten asetusesitysten […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista – Itä- ja Pohjois-Suomi esittää täsmälääkkeeksi omaa EU-ohjelmaa

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+